Chiều nay, UEFA đã xác nhận sân vận động Thiên niên kỷ (Millennium) của...