Massage bấm huyệt không đúng cách có thể gây sảy thai