Bài viết nói nhỏ về phương pháp quan tâm sử dụng may chay bo...